Spomladanska šola Nove univerze 2022: Družbene funkcije pravljic

Spoštovani,

vabimo Vas na Spomladansko šolo Nove univerze 2022 z naslovom DRUŽBENE FUNKCIJE PRAVLJIC, ki jo organizira Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze skupaj z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze ter Fakulteto za državne in evropske študije Nove univerze.

Spomladanska šola bo potekala od 16. do 20. maja 2022, vsak dan od 16:00 do 20:00 v prostorih Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze na Mestnem trgu 23, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo: 9. 5. 2022 oz. do zasedbe prostih mest, zato priporočamo zgodnjo prijavo.

Prijavnico skupaj s potrdilom kotizacije o plačilu pošljite na e-naslov: referat@fsms.nova-uni.si.

Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi samo v primeru, da izkažejo 85 % prisotnost na predavanjih (ta se bo vsakodnevno preverjala).

Vabljeni.

Vabilo na Spomladansko šolo Nove univerze 2022