Baze znanja

BAZE ZNANJA

Scopus (oddaljen dostop za člane knjižnice)

Multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V.

Base (Open Access)

Iskalnik je eden najbolj obsežnih za akademske spletne vire. Od več kot 140 milijonov indeksiranih dokumentov je približno 60 % na voljo brezplačno (odprt dostop). 

Sage (oddaljen dostop za člane knjižnice)

Zbirka SAGE Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja. 

Seznam revij Sage


EBSCO (oddaljen dostop za člane knjižnice) vključuje 2 zbirki.

Video predstavitev baze EBSCO.

Military and Government Collection je zbirka strokovne in znanstvene literature s področja vladnih zadev, vojaških ved, veščin, tehnike in zgodovine, obrambne in zunanje politike, zakonodaje itn.

Academic Search Premier pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in tehnike. Poleg znanstvene literature vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn.


SpringerLink (dostop na lokaciji knjižnice)

SpringerLink servis obsega dostop do približno 1900 znanstvenih in strokovnih revij ter preko 30.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media. Pokrivajo različna strokovna področja: pravo, poslovne vede in ekonomijo, biomedicinske, naravoslovne in tehnične vede,  humanistiko, psihologijo, sociologijo itd.

Nacionalni portal odprte znanosti omogoča dostop do zaključnih nalog vseh slovenskih fakultet.

ReVIS omogoča dostop do polega besedila zaključnih nalog Nove univerze.

Pravni informacijski portal Ius-Info (oddaljen dostop za člane knjižnice). Vsebuje tudi arhiv revije Pravna praksa (razen zadnjih 12 mesecev).

Portal revije Pravna praksa (dostop do vseh številk samo iz računalnikov v knjižnici)


Komentar Ustave Republike Slovenije je dostopen tudi preko spleta, od doma, brez prijav in z iskalnikom! Vključuje izdaji 2002 in 2011.

Dostop na lokaciji knjižnice.

Revija za lokalno samoupravo je mednarodna revija s področja političnih ved, uprave in lokalne samouprave. V reviji so objavljeni članki, ki prispevajo k boljšemu razumevanju in praksi lokalne samouprave in so zanimivi za znanstvenike, politične analitike, oblikovalce politik in praktike.

Poudarek revije je na kritični analizi razvoja lokalne uprave po vsem svetu. Revija izhaja štirikrat letno. Članki, ki so objavljeni v Lex localis, so indeksirani v več mednarodnih bazah podatkov, kot so Social Sciences Citation Index (SSCI),  Web of Science, CSA Worldwide Political Science Abstracts, Current Geographical Publications, CSA PAIS International, Academic’s OneFile (Gale), ERIH Plus, International Political Science Abstracts, ProQuest, Scopus, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS).


Uporabni elektronski viri in baze

Slovenski pravni viri:

Pravni viri v drugih jezikih

Drugi zanimivi slovenski viri

Tuji zanimivi viri

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije – seznam zanimivih povezav