Prvi prijavni roki za vpis na dodiplomske študijske programe se bodo podaljšali – spremljate našo spletno stran

Spoštovani,

obveščamo vas, da se bodo v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Uradni list RS, št 36/2020) podaljšali vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS.

Ko bodo znani novi roki, bomo le-te objavili na naši spletni strani.

Lep pozdrav,

Nova univerza