Novost založbe NU

Obveščamo vas, da je v založbi Nove univerze izšla nova monografija: Pravilo poslovne presoje, dr. Jožeta Ruparčiča.

Izvod knjige stane 24,01 EUR. Naročite jo lahko v naši spletni knjigarni (https://trgovina.nova-uni.si/izdelek/pravilo-poslovne-presoje/) ali nam pišete po e-pošti: knjiznica@nova-uni.si.

Knjiga je na voljo tudi v UKNU za izposojo: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/uknu/44090627.

Povzetek:

»Pravilo poslovne presoje (business judgement rule) nudi zaščito direktorjem, pred vlaganjem odškodninskih zahtevkov pri sprejemanju poslovnih odločitev. Obstaja predvsem zato, da se poslovodnim organom omogoči, da tudi v negotovih in nepredvidljivih (rizičnih) situacijah sprejmejo nujne (tvegane) poslovne odločitve, ki se v določenem trenutku z njihovega vidika zdijo najboljše (in niso najvarnejše), ne da bi zanje odškodninsko odgovarjali. Pravilo dovoljuje organom upravljanja, da poslujejo brez strahu, če so ravnali v dobri veri. Ker večina ljudi ni nagnjena k tveganjem in če bi bili direktorji zaskrbljeni glede vsake sprejete poslovne odločitve, bi se veliko organov upravljanja raje odločalo za sprejemanje le varnih odločitev, kar pa bi zmanjšalo inovativnost, ustvarjalnost in dobičke podjetij. Obstaja namreč povezanost med tveganjem in zaskrbljenostjo organov upravljanja glede osebne odgovornosti v zvezi s tveganjem pri sprejemanju poslovnih odločitev. V tem smislu moramo upoštevati dejansko stanje ex ante – to pomeni, da moramo imeti pred očmi stanje, v katerem so bile poslovodeče osebe v trenutku sprejemanja odločitev, ko so bili njihovi dejanski učinki še negotovi. Upravi družbe zato pripada širok manevrski prostor delovanja – polje proste podjetniške presoje (safe harbour), saj si brez njega preprosto ni mogoče zamisliti podjetniške dejavnosti.«

Lep pozdrav,

Ekipa UKNU