Nagovor rektorja ob dnevu Nove univerze in skorajšnjem začetku novega akademskega leta

Nagovor rektorja ob dnevu Nove univerze in skorajšnjem začetku novega akademskega leta

Drage študentke in študenti, spoštovani člani akademskega zbora, dragi alumni, veseli me, da vas kot rektor lahko nagovorim ob dnevu Nove univerze in vam hkrati zaželim uspešen začetek novega akademskega leta.

Nova univerza predstavlja akademsko skupnost, ki jo sestavljajo več tisoč študentov, alumni in širok akademski zbor na treh ustanovnih članicah in že šestih pridruženih članicah iz Slovenije in tujine.

Ko sem pred enim letom sprejel izziv rektorovanja, je bil naš glavni cilj zagotoviti odličnost Nove univerze na vseh treh temeljnih stebrih njenega delovanja.

Najprej smo si prizadevali za zagotovitev stabilnosti delovanja univerze. Ta cilj je bil dosežen s strokovno kadrovsko okrepitvijo, ki je prispevala k dejanski in formalni reorganizaciji univerze, tako da je ta v boljši organizacijski formi kot kadarkoli prej. Pripravljeni smo, da bomo služili kot učinkovit servis obstoječim in novim študentom v novem akademskem letu.

Drugo naše prizadevanje je bilo usmerjeno k dviganju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na univerzi. Tudi na tem področju smo v sodelovanju z akademskim zborom napravili pomembne korake. Akademski zbor smo razširili s številnimi novimi sodelavci. Prenovili smo vse učne načrte na vseh naših študijskih programih. Pripravljajo se in na akreditacijo čakajo novi oziroma spremenjeni študijski programi. Pedagoški programi Nove univerze so se torej poglobili in razširili. Vsebine, o katerih predavamo na Novi univerzi, gredo v korak s časom, prilagajajo se novim izzivom, tako da boste naši študentje opremljeni z najsodobnejšim znanjem.

To znanje črpamo iz raziskovalnih projektov. V zadnjih mesecih so v okviru raziskovalnih projektov na temo prihodnosti Evropske unije, družbene odgovornosti podjetij, ideologije na sodiščih, enciklopedije o osamosvojitvi Slovenije nastala številna znanstvena in strokovna dela ter bili organizirani številni strokovni dogodki. Njihove vsebine se neposredno prelivajo v naš študijski proces.

Vsi ti projekti potekajo tudi v tesnem sodelovanju z mednarodnimi partnerji. To se je v tem letu še okrepilo, postavilo se je na novo, višjo institucionalno raven. Obnovljen je bil sporazum z našim izraelskim partnerjem, sklenjen je bil nov sporazum z zelo ugledno ameriško univerzo. Nova univerza krepi tudi svoj mednarodni položaj v regiji. Po prejemu britanske akreditacije, za katero je Nova univerza že zaprosila, pa bomo svoja vrata še bolj na široko odprli tujim študentom s perspektivnih novih akademskih trgov.

Vse to je bilo uresničeno v enem samem akademskem letu, za katerega pa vemo, da ni bilo povsem navadno. V marcu nas je prizadela epidemija novega koronavirusa. Ustavilo se je vse javno življenje, omejili so se fizični stiki med ljudmi. To je neposredno poseglo v naš pedagoški proces in na Novi univerzi smo morali praktično čez noč vse svoje izobraževalne in raziskovalne aktivnosti prenesti v virtualno obliko. Uspelo nam je. Pedagoški proces je bil, čeprav v drugi obliki, izpeljan v celoti. Študentje so opravili vse svoje obveznosti in, kot so pokazale ankete, je bilo zadovoljstvo nad izvedbo e-študija visoko.

To nam je dalo še dodaten zagon, da se na novo študijsko leto, ki je tik pred vrati, tehnološko še bolje pripravimo. Čeprav je naša velika želja, da bi se čim prej vsi vrnili v predavalnice ter se v skladu s sodobnim pedagoškim pristopom učili drug od drugega v neposrednem dialogu, se zdi, da nam tega epidemiološke razmere še ne bodo dopustile. Zato smo se na Novi univerzi pripravili, da, če bo treba, ves pedagoški proces izpeljemo v virtualni obliki, v živo, s predavanji v našem novem sistemu e-učilnic.

Vsi študenti, obstoječi in novi, boste z začetkom novega študijskega leta dobili svoje univerzitetne e-poštne naslove, s katerimi boste vstopili v e-učilnice, v katerih vas bodo že pričakali posodobljeni predmeti za novo študijsko leto. Ker je vsaka kriza tudi priložnost, verjamem, da bo tudi ta, čeprav v teh težkih časih, omogočila Novi univerzi pomemben digitalni korak naprej v razvoju v najsodobnejšo univerzo, ki bo ostala zvesta svojemu motu: Nova univerza, nove priložnosti.

Dragi študentje, posebej tisti, ki se naši akademski skupnosti pridružujete v teh dneh, od vsega srca vam kot rektor želim, da novo študijsko leto zares čim bolje izkoristite v profesionalnem in družabnem smislu, da dobite čim več znanja in izkušenj, s katerimi boste lahko užili vaše karierno življenje ter si hkrati ustvarjali nove življenjske priložnosti.

Dragi profesorji ter vsi strokovni sodelavci Nove univerze, vam pa želim obilo profesionalnega zadovoljstva ob polnjenju znanja željnih glav ter čim več novih idej, za nove raziskave, ki jih bodo kot vedno porajale razprave v predavalnicah.

Nova normalnost je ta, da bomo vsaj v začetku tega akademskega leta najbrž v manj tesnem fizičnem stiku. Čeprav se bomo manj srečevali na hodnikih in v predavalnicah, bomo pa več zrli drug v drugega skozi zaslone. Izkoristimo to kot izziv, kot izkušnjo za tisti čas, ko bo ta epidemija končno za nami in ko se bo treba z osvojenim znanjem spopasti z ekonomskimi, pravnimi in družbenimi posledicami, ki jih naš čas prinaša.

Ob dnevu Nove univerze tako čestitam vsej naši akademski skupnosti ter vsem skupaj želim veliko zdravja in elana v novem študijskem letu.

Srečno!

Prof. dr. Matej Avbelj,
rektor Nove univerze