Bibliografije raziskovalcev

Bibliografije raziskovalcev

V sistemu COBISS.SI se v Sloveniji po enotni metodologiji vodijo bibliografije slovenskih raziskovalcev, ki so evidentirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), kar zagotavlja racionalnost pri bibliografski obdelavi, popolnejšo registracijo in večjo preglednost rezultatov raziskovalne dejavnosti ter možnost uporabe enotnih kriterijev pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti. Bibliografijo posameznega raziskovalca je možno (tudi v angleškem jeziku) za izbrano obdobje in v izbranem formatu izpisati iz baze podatkov COBISS.

Na spletnih strani SICRIS.si lahko pripravite izpise za posamezne raziskovalce ali raziskovalne skupine.

Habilitacije – bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv 

Sicris – elektronski izpis vloge, točkovalnika in bibliografije

Za pripravo popolnega izpisa znanstvene bibliografije je potrebno, da ima kandidat/ka številko raziskovalca/ke (zanjo se zaprosi preko ARRS ali preko IZUM – v kolikor kandidat/ka še ni član/ica nobene raziskovalne skupine). Drugi pogoj za pripravo izpisa znanstvene bibliografije je, da so vse objave vnesene v COBISS. Vnose vam uredijo slovenski knjižničarji, ki imajo potrebno dovoljenje za vnos v Cobiss. 

Izpis pripravite tako, da na spletni strani Sicris.si izberete zavihek STORITVE, označite polje Nova univerza, vpišete vašo številko raziskovalca/ke, kliknete Poišči in Pripravi

Pomembni dokumenti:

– ARRS: Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

– IZUM: Tipologija dokumentov za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

– drugi pomembni dokumenti, baze in seznami

Obrazec za vnos del v bibliografijo je v priponki.

Obrazec za vnos del v bibliografijo
Seznam revij za habilitacijo za Novi univerzi