E-knjigarna

NAROČANJE

Knjige in študijske pakete je mogoče kupiti preko e-pošte ali v knjižnici.

E-pošta za naročanje je knjiznica@nova-uni.si.

Poštnina za vse izvode je 4,00 evre za področje Slovenije. Za tujino pošljite povpraševanje.

Knjige

 • Ideja, teorija in načelo delitve oblasti, Slobodan Dujič, Evropska pravna fakulteta, 2019 (cena: 16,00 eur)
 • Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje, Živa Kristl, Evropska pravna fakulteta, 2019 (cena: 30,00 eur)
 • Znanstvene razprave s področja nepremičnin, uredil Bojan Grum, Nova univerza, 2019 (cena: 24,00 eur)
 • Komentar Ustave Republike Slovenije, odg. urednik: Matej Avbelj, uredniski svet: Janez Čebulj, Peter Jambrek, Lovro Šturm, Evropska pravna fakulteta, 2019 (cena za študente: 120,00 eur, redna cena za tiskani komplet je 250,00 eur, cena za tiskani komplet in e-verzijo je 270,00 eur)
 • Vivitur ingenio: renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem, Ines Vodopivec, Nova Revija, 2018 (cena: 25,00 eur)
 • Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja, Anja Strojin Štampar, Evropska pravna fakulteta, 2018 (cena: 49,90 eur)
 • Slovenija na razpotju: geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi, Jernej Letnar Černič, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018 (cena: 15,00 eur)
 • Bomo Prusi ali Rusi?, Dimitrij Rupelj, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2018 (cena: 15,00 eur)
 • Železo in žamet ali Od kulture do države : slovenska državnost in Evropska unija po koncu hladne vojne, Dimitrij Rupelj, Slovenska Matica, 2017 (cena: 28,00 eur)
 • Zgoščeno Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija moralnih občutij, Eamonn Butler, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2011 (cena: 12,00 eur)
 • Ustava za svobodo, Friedrich A. Hayek, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2012 (cena: 34,90 eur)
 • Temelji svobodne družbe, Eamonn Butler, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 (cena: 14,90 eur)
 • Pravni temelji prostih trgov, Urednik: Stephen F. Copp, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2014 (cena: 24,90 eur)
 • Železo in žamet ali Od kulture do države : slovenska državnost in Evropska unija po koncu hladne vojne, Dimitrij Rupel, Slovenska matica, 2017 (cena: 28,00 eur)
 • Zgoščeno Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija moralnih občutij, Eamonn Butler, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2011 (cena: 12,00 eur)
 • Ustava za svobodo, Friedrich A. Hayek, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2012 (cena: 34,90 eur)
 • Temelji svobodne družbe, Eamonn Butler, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 (cena: 14,90 eur)
 • Pravni temelji prostih trgov, Urednik: Stephen F. Copp, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2014 (cena: 24,90 eur)
 • Pravica do javne izbire, Eamonn Butler, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2017 (cena: 14,90 eur)
 • Evropska Slovenija, avtorji: Matej Avbelj, Gašper Dovžan, Jernej Letnar Černič, Miha Movrin, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2013 (cena: 14,90 eur)
 • Ustanovitev Slovenije, Peter Jambrek, Evropska pravna fakulteta, 2018 (cena: 14,90 eur)
 • Attitude towards real estate and organizational environment, Alenka Temeljotov Salaj, Dušan Zupančič, Evropska pravna fakulteta, 2017 (cena: 15,00 eur)
 • Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti, Slobodan Dujić, Evropska pravna fakulteta, 2017 (cena: 10,00 eur)
 • Upravno procesno pravo, Tone Jerovšek, Fakulteta za državne in evropske študije, 2009 (cena za študente: 3,00 eur)
 • Poglavja iz filozofije in teorije prava, Marko Novak, Evropska pravna fakulteta, 2008 (cena: 3,00 eur)
 • Uvod v pravo, Marko Novak, Evropska pravna fakulteta, 2010 (cena: 5,00 eur)
 • Izbrane teme mednarodnega prava, Miha Pogačnik, Ernest Petrič, Evropska pravna fakulteta, 2010 (cena: 3,00 eur)
 • Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo institutov splošnega dela kazenskega zakonika, Ivan Bele, Miha Šepec, Evropska pravna fakulteta, 2011 (cena: 3,00 eur)
 • Interdisciplinarni vidiki nepremičnin, Bojan Grum, Alenka Temeljotov Salaj, Evropska pravna fakulteta, 2011 (cena: 3,00 eur)
 • Vrednotenje nepremičnin : raziskovalna izhodišča pri uporabi načina primerljivih prodaj, Domen Nahtigal, Bojan Grum, Evropska pravna fakulteta, 2015 (cena: 10,00 eur)
 • Challenges of contemporary international law and international relations : liber amicorum in honour of Ernest Petrič, avtorji: Pogačnik Miha in drugi, Evropska pravna fakulteta, 2011 (cena: 10,00 eur)
 • Demokracija in država : slovenska demokracija in država – ustanovitev, krize in vizije, Peter Jambrek, Fakulteta za državne in evropske študije, Evropska pravna fakulteta, 2014 (cena: 25,00 eur)
 • Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije – izvori, temelji in razvoj, Peter Jambrek, Fakulteta za državne in evropske študije, Evropska pravna fakulteta, 2014 (cena: 25,00 eur)
 • Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms – behavioral, social and normative approaches, Peter Jambrek, Fakulteta za državne in evropske študije, Evropska pravna fakulteta, 2014 (cena: 20,00 eur)
 • Nation’s transitions : social and legal issues of Slovenia’s transitions : 1945-2015, Peter Jambrek, Fakulteta za državne in evropske študije, Evropska pravna fakulteta, 2014 (cena: 25,00 eur)
 • The new draft Treaty for the Constitution of the European Union, Peter Jambrek, Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, Evropska pravna fakulteta, 2017 (cena: 8,00 eur)

Študijski paketi

Paket študijske literature 6 – nadstandardni paket

cena: 190,00 eur

Za študente Nove univerze v veljavnim statusom

Opis

Nadstandardni paket študijske literature vsebuje naslednje knjige:

 1. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018,
 2. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018,
 3. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja, Strojin, 2018,
 4. KURS, 2019, (cena v redni prodaji – 270€, študentska cena: 120€).

Paket študijske literature 1+

cena: 80,00 eur

Namenjen študentom 1. stopnje Evropske pravne fakultete (Pravo) z veljavnim statusom

Opis

Paket študijske literature 1 vsebuje naslednje knjige:

 1. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018,
 2. Uvod v pravo, M. Novak, 2010,
 3. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti, S. Dujić, 2017,
 4. Izbrane teme mednarodnega prava, M. Pogačnik, E. Petrič, 2010,
 5. Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo institutov splošnega dela kazenskega zakonika, I. Bele, M. Šepec, 2011,
 6. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja, Strojin, 2018

Paket študijske literature 6

cena: 125,55 eur

Nadstandardni paket študijske literature, namenjen študentom z željo po dodatnem znanju in boljših ocenah

Opis

Paket študijske literature 6 vsebuje naslednje knjige:

 1. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018,
 2. Železo in žamet, D. Rupel, 2017,
 3. Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije – izvori, temelji in razvoj, P. Jambrek, 2014,
 4. Evropska Slovenija, M. Avbelj idr., 2013
 5. Nation’s transitions : social and legal issues of Slovenia’s transitions,  P. Jambrek, 2014,
 6. Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms – behavioral, social and normative approaches,  P. Jambrek, 2014,

+ DARILO*: Publikacija “Program nacionalne in ustavne osvoboditve Slovenije 1987-1988” 


* Število izvodov je omejeno.

Paket študijske literature 5

cena: 90,00 eur

Namenjen študentom 3. stopnje FDŠ in Evro-PF (Pravo, Pravo in management nepremičnin, Javna uprava, Mednarodne in diplomatske študije)

Opis

Paket študijske literature 5 vsebuje naslednje knjige:

 1. Challenges of contemporary international law and international relationsLiber amicorum in honour of Ernest Petrič, 2011,
 2. Uvod v pravo, M. Novak, 2010,
 3. Demokracija in država : slovenska demokracija in država – ustanovitev, krize in vizije, P. Jambrek, 2014,
 4. Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije – izvori, temelji in razvoj, P. Jambrek, 2014,
 5. Nation’s transitions : social and legal issues of Slovenia’s transitions : 1945-2015,  P. Jambrek, 2014,
 6. Theory of rights : theory of human rights and fundamental freedoms – behavioral, social and normative approaches,  P. Jambrek, 2014,
 7. The new draft Treaty for the Constitution of the European Union, Institute of human rights, 2016

+DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno ustavno pravo (A. Mavčič). 

*Prosimo, da ob naročilu v komentar napišete, katero knjigo želite.


Paket študijske literature 4

cena: 33,00 eur

Namenjen študentom 1. in 2. stopnje Evropske pravne fakultete (Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, Pravo in management nepremičnin)

Opis

Paket študijske literature 4 vsebuje naslednje knjige:

 1. Attitude towards real estate and organizational environment, A. Temeljotov Salaj, D. Zupančič, 2018,
 2. Vrednotenje nepremičnin, D. Nahtigal, B. Grum, 2015,
 3. Uvod v pravo, M. Novak, 2010,
 4. Interdisciplinarni vidiki nepremičnin, B. Grum, A. Temeljotov Salaj, 2011

+ DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno ustavno pravo (A. Mavčič). 

*Prosimo, da ob naročilu v komentar napišete, katero knjigo želite.

Paket študijske literature 3

cena: 45,00 eur

Namenjen študentom 1. in 2. stopnje Fakultete za državne in evropske študije (Javna uprava, Upravno pravo, Mednarodne in diplomatske študije) z veljavnim statusom

Opis

Paket študijske literature 3 vsebuje naslednje knjige:

 1. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018,
 2. Upravno procesno pravo, T. Jerovšek, 2009,
 3. Evropska Slovenija, M. Avbelj idr., 2013
 4. Slovenija na razpotju, J. Letnar Černič, 2018

Paket študijske literature 2

cena: 50,00 eur

Namenjen študentom 2. stopnje Evropske pravne fakultete (Pravo) z veljavnim statusom

Opis

Paket študijske literature 2 vsebuje naslednje knjige:

 1. Poglavja iz filozofije in teorije prava, M. Novak, 2008,
 2. Ustanovitev Slovenije, P. Jambrek, 2018,
 3. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti, S. Dujić, 2017,
 4. Challenges of contemporary international law and international relations, Liber amicorum in honour of Ernest Petrič, 2011,
 5. Evropska Slovenija, M. Avbelj et. al (ur.).

+DARILO* po izboru: Ustavna demokracija (P. Jambrek) ALI Primerjalno ustavno pravo (A. Mavčič). 

*Prosimo, da ob naročilu v komentar napišete, katero knjigo želite.

Paket študijske literature 1

cena: 36,00 eur

Namenjen študentom 1. stopnje Evropske pravne fakultete (Pravo)

Opis

Paket študijske literature 1 vsebuje naslednje knjige:

 1. Bomo Prusi ali Rusi, D. Rupel, 2018,
 2. Uvod v pravo, M. Novak, 2010,
 3. Razvoj in glavne značilnosti tipskih modelov organizacije državne oblasti, S. Dujić, 2017,
 4. Izbrane teme mednarodnega prava, M. Pogačnik, E. Petrič, 2010,
 5. Praktikum za kazensko materialno pravo : s predstavitvijo institutov splošnega dela kazenskega zakonika, I. Bele, M. Šepec, 2011

+

DARILO* po izboru: Pravo socialne varnosti (učbenik) ALI Primerjalno ustavno pravo (A. Mavčič). 

*Prosimo, da ob naročilu v komentar napišete, katero knjigo želite.


Revija Dignitas

Cena posameznega izvoda revije Dignitas je 20,00€; 5,00€ za arhivske izvode.

Elektronski arhiv revije Dignitas