Habilitacije

NOVA UNIVERZA

Habilitacije

Habilitacijske postopke vodijo posamezne fakultete članice v skladu z Merili, ki so jih fakultete sprejele.

Habilitacijski postopek na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije:

Habilitacijske postopek fakultete vodi Habilitacijska komisija, ki je delovno telo senata fakultete. Ta daje mnenje v postopku za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec. Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva iz prejšnjega odstavka.
Habilitacijska komisija deluje skladno z Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije.

Več o habilitacijskem postopku na FSMŠ.

Habilitacijski postopek na Evropski pravni fakulteti:

Habilitacijsko komisijo sestavlja sedem članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. V habilitacijsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov.
Habilitacijska komisija deluje skladno z Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Evropski pravni fakulteti.

Več o habilitacijskem postopku na Evro PF.

Habilitacijski postopek na Fakulteti za državne in evropske študije:

Habilitacijske postopek fakultete vodi Habilitacijska komisija, ki je delovno telo senata fakultete. Ta daje mnenje v postopku za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec. Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva iz prejšnjega odstavka.
Habilitacijska komisija deluje skladno z Merili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za državne in evropske študije.

Več o habilitacijskem postopku na FDŠ

Pomoč raziskovalcem zagotavlja Univerzitetna knjižnica Nove univerze, več na tej povezavi.

O univerzi

Nova univerza

Delpinova 18 b
5000 Nova Gorica
Slovenija
+386 5 338 44 99
rektorat@nova-uni.si
www.nova-uni.si

Matična številka: 3420825000
Davčna številka: 86426494
TRR: SI56 04750-0001508983 Odprt pri Nova KBM.