Vabilo študentom in strokovnjakom k sodelovanju pri projektu “ECTA AWARD 2020”

V luči krepitve sodelovanja z akademskimi ustanovami, ki izvajajo programe povezane z intelektualno lastnino, organizacija ECTA že nekaj let izvaja projekt z naslovom »ECTA AWARD« ter k sodelovanju pri omenjenem projektu vabi posameznike (študente in strokovnjake) z zanimanjem za področje prava blagovnih znamk.

Tudi letos so k sodelovanju pri projektu vabljeni študentje, ki jih zanima področje prava intelektualne lastnine. Naloga posameznika, ki se odloči za sodelovanje je, da organizaciji posreduje članek oziroma esej na temo zaščite blagovnih znamk, modelov, geografskih označb ali avtorskih pravic (v angleškem jeziku). Najboljši trije članki oziroma prispevki po mnenju komisije bodo deležni nagrade, in sicer v obliki določenega denarnega zneska ter časovno omejenega članstva v organizaciji ECTA.

Rok za oddajo je 1.3.2020.

Podrobnosti projekta, pogoji sodelovanja in nagrade so opisani tukaj.