Jesenske in spomladanske šole

Jesenska šola Nova univerze 2021

Jesenska šola Nove univerze z naslovom PRIHODNOST EVROPSKE UNIJE, je potekala od 20. do 24. septembra 2021 na lokaciji Nove univerze v Ljubljani in na lokaciji Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze v Mariboru.

Na podlagi aktivne udeležbe so udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Priloge:

Spomladanska šola Nove univerze 2021

Spomladanska šola Nove univerze z naslovom EPIDEMIJA IN SLOVENSKA DRUŽBA, je potekala od 17. do 21. maja 2021 preko spletne aplikacije ZOOM.

Na podlagi aktivne udeležbe so udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Priloge:

Jesenska šola Nove univerze 2020

Jesenska šola Nove univerze z naslovom TOTALITARIZEM SKOZI 20. STOLETJE: ZGODOVINSKI, DRUŽBENI, HUMANISTIČNI IN PRAVNI VIDIKI, Slovenija po treh totalitarizmih, je potekala od 14. do 18. septembra 2020 preko spletne aplikacije Zoom.

Na podlagi aktivne udeležbe so udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Priloge:

Spomladanska šola Nove univerze 2019

Spomladanska šola je potekala od 13. do 17. maja 2019, v prostorih Nove univerze, Fakulteta za državne in evropske študije, v Kranju.

Na podlagi aktivne udeležbe so udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Priloge:

Jesenska šola Nove univerze 2019

Jesenska šola NU – Alternativno reševanje sporov je potekala od 16. do 20. septembra 2019, v prostorih Nove univerze, Evropska pravna fakulteta, Ljubljana.

Na podlagi aktivne udeležbe so udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Priloge:

Pretekle šole

JESESKA ŠOLA NOVE UNIVERZE 2018

Jesenska šola je potekala od 17.  do 21. septembra 2018, v prostorih Nove univerze, Evropske pravne fakultete, v Ljubljani.

Na podlagi aktivne udeležbe so udeleženci prejeli kreditne točke v višini enega izbirnega predmeta.

Priloge:

SPOMLADANSKA ŠOLA NOVE UNIVERZE 2018

SPOMLADANSKA ŠOLA FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE, EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE IN FAKULTETE ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE, vse tri članice Nove univerze. Brdo pri Kranju, 7. – 11. maj 2018

Program in vabilo Spomladanska šola 2018

NADALJEVALNO IZOBRAŽEVANJE MEDIATORJEV, 4. april 2018

Evropska prava fakulteta Nove univerze se je z leti uveljavila kot uspešna visokošolska institucija, ki v okviru svojih podiplomskih študijskih programov ponuja poleg prava tudi inovativna znanja s področja alternativnega načina reševanja sporov.  Mediacije postajajo vse bolj pogost način reševanja sporov, zato sta bogata teoretična in praktična podkovanost mediatorjev bistvenega pomena za zagotavljanje kakovosti izvedbe mediacijskega postopka.

Intenzivno 12-urno izobraževanje mediatorjev, ki ga je organizirala Fakulteta, je bilo usmerjeno k vsebinski in praktični nadgradnji obstoječih znanj. Pri njegovi izvedbi so sodelovali uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki, ki so svoje znanje in izkušnje delili z udeleženci dogodka.

Izobraževanje je potekalo 4. aprila 2018, od 9:00 do 19:00, v prostorih Nove univerze, Evropske pravne fakultete, v Novi Gorici.

Vabilo in program.     Tehnične informacije.

JESENSKA ŠOLA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE IN FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE, Ljubljana, 25. – 29. september 2017

OTROKOM PRIJAZNO PRAVOSODJE” Trendi na področju družinskega in otroškega prava

PROGRAM: Priloga – Otrokom prijazno pravosodje   in VABILO: Otrokom prijazno pravosodje

SPOMLADANSKA ŠOLA FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE IN EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE NOVE UNIVERZE, Brdo pri Kranju, 22. – 26. maj 2017

Spomladanska šola z naslovom “Upravno in ustavno sodno varstvo ter izzivi EU v spremenjenem globalnem okolju” je potekala v maju 2017 na Brdu pri Kranju.
Šolo smo zaključili z dvema okroglima mizama na temo: 1. Tajni predpisi in 2. Izzivi in odgovori Evropske unije na spremenjeno globalno okolje. Razpravi na okroglih mizah sta bili dinamični, burni in menimo, da tudi konstruktivni.
Več informacij si lahko preberete v priloženi priponki: Celoten program in prijavnica ; Foto utrinki

JESENSKA ŠOLA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE,  Ljubljana, 14. – 17. november 2016

Jesenska šola je bila posvečena upravljanju različnosti ter upravljanju in razreševanju kriz in konfliktov. Področje reševanja sporov je bilo obravnavano interdisciplinarno – iz kulturološkega, politološkega, psihološkega in pravnega vidika. Vsebina jesenske šole je udeležence opremila z uporabnimi znanji s področja reševanja konfliktnih situacij:
– Mitja Žagar: Pristopi, strategije, metode in tehnike upravljanja različnosti in razreševanja konfliktov.
– Gordana Ristin: Aktualna vprašanja s področja alternativnega reševanja sporov s poudarkom na mediaciji.
– Rudi Tavčar, MBA: Pogajalske strategije in taktike.
– Tanja Pia Metelko: Psihologija konflikta in upravljanje medosebnih odnosov.
– Zoran Hajtnik: Vloga odvetnika v mediaciji.Strokovnjaki s področja reševanja sporov so teme obravnavali z vidika svojih praktičnih izkušenj, poudarek je bil na pridobljenih veščinah in tehnikah, igri vlog in študiji primerov.

Več o vsebini in prijavnica: Program jesenske šole in prijavnica

POLETNA ŠOLA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE IN FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE, Ljubljana, 12. – 16. september 2016

Poletna šola je bila posvečena akutni krizi vladavine prava v Evropski uniji in še posebej v Sloveniji. Študenti so se seznanili s pravnimi, ekonomskimi, zgodovinskimi, sociološkimi in tehnološkimi vidiki krize vladavine prava skozi primerjalnopravni pogled. Poletna šola je tako črpala iz raziskovalnih ugotovitev temeljnega projekta ARRS J5-7359 Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji, ki pod vodstvom dr. Jerneja Letnar Černiča poteka na Fakulteti za državne in evropske študije v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto.
Več informacij si lahko preberete v priloženi priponki: Poletna šola 2016_program

POLETNA ŠOLA EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE IN FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE, Ljubljana, 14. – 18. september 2015
Evropska pravna fakulteta je skupaj s Fakulteto za državne in evropske študije organizirala poletno šolo 2015 z naslovom: (U)pravne veščine, ki je potekala od 14. do 18. septembra 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani.
Več informacij si lahko preberete v priloženi priponki: Poletna šola (U)pravne veščine

POLETNA ŠOLA NA UNIVERZI V VIDMU

Opis projekta: Intenzivni programi (IP) so kratki študijski programi (največkrat poletne šole), ki na enem mestu združijo študente in profesorje iz različnih visokošolskih institucij in držav. Intenzivni program lahko trajajo od 2-6 tednov. Dotacija za Intenzivne programe je sestavljena iz pavšalnega zneska za kritje stroškov organizacije, iz zneska za kritje dela potnih stroškov udeležencev in dnevnic. Evropska pravna fakulteta že vrsto let sodeluje pri organizaciji poletne šole »Udine summer school« v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Vidmu ter drugimi partnerskimi institucijami, ki sodelujejo v projektu.Rezultat projekta: Fakulteta od leta 2009 sodeluje pri realizaciji poletne šole ter vključuje študent in predavatelje v omenjeni projekt.
Udine-summer-school-2014
Udine-summer-school-Italy- 2013