European School of Law and Government

EUROPEAN SCHOOL OF LAW AND GOVERNMENT – ESLG

College ESLG
Nazim Gafurri 33
10000 Prishtina Kosovo
Tel:  038 602 405
Mob: 045 456 666; 044 159 867
E-mail: info@eukos.org

Spletna stran: www.eukos.org

Študijski programi:

1. STOPNJA

Visokošolski transnacionalni programi (VTI), ki se izvajajo v obliki franšize v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze:

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT INFRASTRUKTURE IN NEPREMIČNIN

Drugi študijski programi, ki jih Kolegij ESLG izvaja samostojno:

ENERGY MANAGEMENT

2. STOPNJA

Visokošolski transnacionalni programi (VTI), ki se izvajajo v obliki franšize v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze:

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRAVO IN MANAGEMENT NEPREMIČNIN

Drugi študijski programi, ki jih Kolegij ESLG izvaja samostojno:

EUROPEAN ECONOMIC LAW