Preklic odpovedi predavanj

Spoštovani,

Nova univerza se je po pridobitvi informacij glede ravnanja ostalih univerz v RS in ob upoštevanju posodobljenih usmeritev glede koronavirusa (COVID-19) s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, odločila, da ponovno uvede predavanja, ki so že vidna v urniku.

Ustrezni ukrepi bodo uvedeni, v kolikor bo to zahtevala epidemiološka situacija (in bodo to priporočile državne institucije kot so Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje ali Vlada Republike Slovenije) ter ob upoštevanju ukrepov, ki jih bodo sprejele ostale univerze v RS.

Vse študente naprošamo, da primerno presodite počutje in v primeru kakršnegakoli znaka, ki napeljuje na okužbo (povišana telesna temperatura, kašelj, občutek pomanjkanja zraka, težko dihanje) ostanete doma in o zdravstvenem stanju po telefonu obvestite osebnega zdravnika. Več informacij najdete na spletni povezavi NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Lep pozdrav,

Nova univerza