Konferenca o prihodnosti Evrope

Spoštovani,

vabimo vas, da se vključite v konferenco o prihodnosti Evrope.

Konferenca o prihodnosti Evrope je prva tovrstna odprta in vključujoča oblika posvetovalne demokracije. Njen namen je ljudem iz vseh družbenih okolij po vsej Evropi omogočiti večji vpliv na to, kaj pričakujejo od Evropske unije, kar bi moralo prispevati k prihodnji usmeritvi in oblikovanju politik EU. Skupno predsedstvo se je zavezalo, da bo spremljalo izid konference.

Izvršni odbor konference, ki ga sestavljajo predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije, je 19. aprila vzpostavil večjezično digitalno platformo za konferenco o prihodnosti Evrope ter vse državljanke in državljane EU pozval, naj prispevajo k oblikovanju svoje prihodnosti in prihodnosti Evrope kot celote.

Kako se lahko vključite?

Prispevajte k vidnosti in uspehu konference.

Pritegniti želimo ljudi iz vseh družbenih okolij in v čim večjem številu. Zato posebej vabimo lokalne skupnosti, nevladne organizacije, skupine državljanov, izobraževalne in kulturne ustanove.

Na digitalni platformi objavite svoje zamisli in predloge.

  • Platforma je interaktivna in večjezična. Deluje v 24 uradnih jezikih EU.
  • Ključne teme so: podnebne spremembe in okolje, zdravje, močnejše in pravičnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta, EU v svetu, vrednote in pravice, pravna država, varnost, digitalna preobrazba, evropska demokracija, migracije, izobraževanje, kultura, mladina in šport.
  • Objavljate lahko tudi zamisli na druge ali na povezane teme.
  • Objavlja lahko kdorkoli, ki se zaveže k spoštovanju temeljnih načel konference.

Objavljene zamisli in ideje drugih povsod po Evropi lahko komentirate, delite in podprete.

Objavite lasten dogodek o prihodnosti EU.

  • Interaktivni zemljevid prikazuje vse dogodke po Evropi v okviru konference. Prek spleta se bo nanje možno tudi prijaviti.
  • Pripravite debato ali srečanje v vašem okolju in zaključke objavite.
  • Vodniki in pripomočki na platformi vam pomagajo organizirati vključujoče in participativne dogodke in promovirati pobude.
  • Vsi udeleženci in dogodki morajo spoštovati listino konference o prihodnosti Evrope, ki določa standarde za spoštljivo vseevropsko razpravo.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi prispevki?

Eno od ključnih načel konference o prihodnosti je preglednost. Vsi prispevki dogodkov bodo zbrani, analizirani, spremljani in javno dostopni.

Ključne zamisli in priporočila s platforme bodo prispevali k omizjem z evropskimi državljankami in državljani ter plenarnim zasedanjem, kjer se bo razpravljalo o teh zamislih in priporočilih, vse skupaj pa bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov konference.

Želite izvedeti več?

Konferenca o prihodnosti Evrope

Digitalna platforma o konferenci o prihodnosti Evrope

Z lepimi pozdravi,
European Commission / Evropska komisija