Zgodovina

Zgodovina

Univerzitetna knjižnica Evropske pravne fakultete Nove univerze

V letu 2010 je Evropska pravna fakulteta pričela z oblikovanjem svoje lastne knjižnice, ki je začasno delovala v okviru Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici. Takrat je Fakulteta je v skladu s Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri vzpostavitvi fakultete ter študija prava v Novi Gorici vsako leto pridobila od lokalne skupnosti sredstva za nabavo literature za dodiplomski in podiplomski študij. V skladu z ustreznimi seznami predvidene literature posameznih nosilcev predmetov je Fakulteta preko Goriške knjižnice naročala literaturo. Od leta 2010 je bila knjižnica polnopravni član sistema Cobiss.si in je sodelovala v nacionalnem sistemu medknjižnične izposoje za zagotovitev dostopa članom do gradiv iz drugih knjižničnih zbirk.

Fakulteta se je v letu 2012 preselila v nove prostore v goriškem Eda centru, kjer je potekala tudi knjižnična dejavnost. Za potrebe študentov, akademske skupnosti univerze in širše znanstveno-raziskovalne javnosti na področju prava in sorodnih disciplin je knjižnica omogočala dostop do več kot 4000 tiskanih del, mednarodnih in slovenskih podatkovnih baz in virov.

Januarja 2015 se je knjižnica preselila v Ljubljano, v prostore v pritličju na Cankarjevem nabrežju 11, na cca. 60 m2. Uporabnikom je bilo na voljo več čitalniških mest in dva računalnika z dostopom do interneta.

Leta 2017 je bila knjižnica del knjižnično-informacijskega sistema Nove univerze. Decembra 2017 se je knjižnica Evropske pravne fakultete združila s knjižnico Fakultete za državne in evropske študije in preimenovala v Univerzitetno knjižnico Nove univerze, ki zagotavlja knjižnično-informacijsko dejavnost in optimalne pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo vsem članicam Nove univerze.

Univerzitetna knjižnica Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze

Knjižnica Fakultete za podiplomske državne in evropske študije je začela delovati po sprejetju sklepa Upravnega odbora na svoji redni seji na Brdu pri Kranju, dne. 15. aprila 2003. Knjižnica je do leta 2017 poslovala na Brdu pri Kranju, v stavbi Oranžerije. Na voljo je bilo 6 čitalniških mest ter dva računalnika z dostopom do interneta. 

Knjižnica FDŠ je opravljala knjižnično dejavnost za potrebe pedagoškega in raziskovalnega dela šole. Namenjena je bila študentom FDŠ, visokošolskim učiteljem, visokošolskim sodelavcem, znanstvenim delavcem ter zunanjim sodelavcem.

Knjižnica FDŠ je imela sledeče naloge:

  • pridobivala, obdelovala, hranila in posredovala je knjižnično gradivo za študij in strokovno delo na področju izobraževanja in raziskovanja, ki se se izvajalo na fakulteti;
  • pridobivala, posredovala in omogočala dostop do bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, potrebnih za delo visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in znanstvenih delavcev šole;
  • uvajala študente v iskanje informacij in knjižničnega gradiva potrebnega za študijski proces;
  • sodelovala pri koordinaciji nabave gradiva; 
  • izvajala medknjižnično izmenjavo gradiva z ostalimi knjižnicami;
  • opravljala tudi druga dela, ki so opredeljena v zakonu o knjižničarstvu oz. poslovanju knjižnic in Poslovniku knjižnice FDŠ.

Od leta 2017 je knjižnica del Univerzitetne knjižnice Nove univerze. Decembra 2017 je bila knjižnica preseljena na lokacijo Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana.

Univerzitetna knjižnica Nove univerze

Ustanovitev Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU) in vpis v razvid knjižnic po veljavnem Pravilniku o razvidu knjižnic je bila realizirana dne 19. 06. 2017 z dopisom Narodne in univerzitetne knjižnice št. 6120-31/2017, s katerim je Center za razvoj knjižnic dodelil UKNU naslednjo siglo/evidenčno številko: SI 51018. 
Univerzitetna knjižnica Nove univerze je v sistemu COBISS3 pridobila akronim UKNU, na katerega se bodo vezali vsi nadaljnji podatki delovanja knjižnice v sistemu (i.e. uporabniška imena zaposlenih, katalogizatorjev, podatkovne baze, zaloga, blagajna, medknjižnična izposoja itd.). V okviru COLIB.SI, kjer se zbirajo podatki o slovenskih knjižnicah,  so bili prijavljeni naslednji uradni podatki za UKNU:

Naziv inštitucije: Univerzitetna knjižnica Nove univerze
Akronim: UKNU
Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
URL: https://www.nova-uni.si/knjiznica 
E-naslov: knjiznica@nova-uni.si
Telefon: 01 251 44 85
Sigla/evidenčna številka: 51018, ISIL: SI-51018
Tip knjižnice:  Visokošolska nesamostojna knjižnica
Izposojevališča knjižnice: 3 (centralna enota in 2 dislocirani enoti – Nova Gorica in Kranj)

Dne 26. 9. 2017 je NU sklenila Pogodbo o sodelovanju in polnopravnem članstvu UKNU v sistemu COBISS.SI z Institutom informacijskih znanosti, Maribor. Na osnovi pogodbe je UKNU pričela s konverzijo  kataložnih baz podatkov COBISS (Knjižnice Evropske pravne fakultete in Fakultete za državne in evropske študije) v skupno UKNU COBISS.si bazo, ki je zaživela maja 2018.