Koristne povezave

KORISTNE POVEZAVE

SPLETNI ZAPOSLITVENI PORTALI


• http://www.ess.gov.si/

• http://www.mojedelo.com/

• http://www.zaposlitev.net

• http://www.mojazaposlitev.si/

• http://www.aktiv.si/

• http://www.mojakariera.si/

• http://www.kariera.si/

• http://zaposlitev.delo.si/


• http://delo.zaposlitev.ws/

• http://www.trummer.eu/si/

• https://www.zaposlimdelodajalca.si/

• http://www.stepstone.com/

• http://www.profil.si/

• http://sl.kadis.si/

• http://www.hill-int.si/si.2286.0.html

• http://www.idejnik.si

• http://www.careerjet.si

• https://www.zaposlitev.info


 
EVROPSKE MREŽE POVEZANE S POBUDO EUROPASS
•  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/enic-naric-center/ –  Sektor za priznavanje izobraževanja (ENIC/NARIC)

• http://www.eurodesk.si/ – informacije za mlade in tiste, ki delajo z mladimi (EURODESK)

NAČRTOVANJE IN VODENJE KARIERE


• http://www.ess.gov.si/ncips – Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje


• http://www.mojaizbira.si – poklicni kažipot


• http://www.talentiran.si – beleženje neformalno pridobljenega znanja v knjižico Nefiks


• http://www.npk.si – pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij na osnovi neformalno pridobljenega znanja

SLOVEVNSKI PORTALI, POVEZANI Z IZOBRAŽEVANJEM

• http://www.slo-med.si/401.html – Društvo mediatorjev Slovenije

EVROPSKI PORTALI, POVEZANI Z IZOBRAŽEVANJEM IN ZAPOSLOVANJEM


• http://europass.cedefop.europa.eu/ – Evropski portal o pobudi EUROPASS


• http://ec.europa.eu/eures/ – Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (EURES)


• http://ec.europa.eu/youreurope/index.htm – pravice in možnosti državljanov v EU (TVOJA EVROPA)


• http://www.mg.gov.si/si/solvit/ –  Center SOLVIT


• http://europa.eu/epso/index_sl.htm – zaposlitev v institucijah Evropske unije


• http://www.mladiinfo.eu/ – Mladiinfo

ŠTUDIJ IN PRAKSA V TUJINI


• http://www.cmepius.si/vzu/erasmus.aspx – ERASMUS CMEPIUS


• https://www.evro-pf.si/dejavnosti/mednarodno-sodelovanje/erasmus/  – ERASMUS na EVRO-PF


• http://www.praksevtujini.si/wa/– AISEC prakse v tujini


• http://www.cmepius.si/ – Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja – CMEPIUS


• http://europa.eu/about-eu/working-eu-institutions/graduates/index_sl.htm – Pripravništvo v organih EU


• http://ec.europa.eu/ploteus/ – spletni iskalnik možnosti izobraževanja v Evropi
 


PISANJE ŽIVLJENJEPISA
• http://www.mojazaposlitev.si/kariera/zivljenjepis-cv/

• http://www.mojedelo.com/karierni-nasveti/zivljenjepisi/pisanje-zivljenjepisa-cv-ja-18-kontrolnih-tock-2771

• http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/zivljenjepis

• http://www.portalznanja.com/Article/Detail/333