Delodajalci

KARIERNI CENTER

Delodajalci

SODELOVANJE Z DELODAJALCI

Karierni center je prijazen do delodajalcev, ki iščejo kadre za svoja podjetja, saj se v čim večji meri trudimo sodelovati z njimi in upoštevati njihove potrebe na trgu dela. Z nami sodelujejo že števila podjetja, odvetniške družne in druge institucije javnega in zasebnega sektorja.

PONUDBA ZA DELODAJALCE

Organizacijam ponujamo številne možnosti sodelovanja, pri čemer stremimo tako k zadovoljstvu študentov, kakor tudi delodajalcev. Študenti lahko na različne načine sodelujejo z delodajalci že tekom študija ter pomagajo pri reševanju določenih problemskih sklopov. V okviru Kariernega centra Nove Univerze nenehno poudarjamo pomen povezovanja teorije in prakse, zato si prizadevamo, da študente že v času študija povežemo s potencialnimi delodajalci. Tovrstno sodelovanje je v pomoč tudi delodajalcem pri prepoznavanju perspektivnih kadrov, ki so še v zgodnjih fazah študija.

Poleg tega delodajalcem omogočamo:

 – Objave prostih delovnih mest, študentskih del in študentskih praks na spletni strani fakultete
Potencialnim delodajalcem omogočamo brezplačno objavo prostih delovnih mest študentskih del in študentskih praks na naši spletni strani.

 – Objava tem za zaključne in druge raziskovalne naloge, ki so za organizacije aktualne in pri katerih želijo dobiti rešitve na manjše ali večje problemske sklope v organizaciji

Potencialni delodajalci lahko razpišejo razne teme diplomskih nalog, s pomočjo katerih organizacija najde rešitev konkretnega problema ali oblikuje celovit pristop k rešitvi le-tega. Obravnava manjših oz. specifičnih problemskih sklopov ter raziskovanje ožjega področja  se lahko opravi v okviru seminarskih nalog.

– Predstavitev organizacije na fakulteti

V okviru Kariernega centra se lahko dogovorite za obisk fakultete ter predstavitev vašega podjetja študentom in diplomantom. Nova Univerza stremi k povezovanju teorije s prakso, s čimer želi študentom omogočiti poleg kakovostnega strokovnega znanja tudi pester nabor praktičnih znanj.

Predstavitev najboljših študentov in diplomantov potencialnim delodajalcem

Karierni center Nove Univerze predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto in potencialnimi delodajalci. Preko Alumni kluba ohranjamo vezi s talentiranimi študenti, ki predstavljajo kakovostno in strokovno delovno silo, ter tako delodajalcem omogočamo povezovanje z njimi.

VABILO K SODELOVANJU

Postanite tudi Vi naš partner in si zagotovite ambiciozne mlade študente in diplomante, ki bodo pripravljeni kreativno, zagnano in vestno opravljati tudi najzahtevnejše delovne naloge.  Za vsa dodatna vprašanja v zvezi z možnostmi in načini sodelovanja  smo vam na voljo na: karierni.center@nova-uni.si ali na telefonu 05 338 44 06.