Karierni center

KARIERNI CENTER

O nas

Karierni center Nove Univerze predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci. Ustanovljen je bil z namenom svetovanja študentom oz. diplomantom pri njihovem kariernem razvoju ter nudenju podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah. Svoje aktivnosti skrbno planira in načrtuje skladno z usmeritvami Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Strategije Evropa 2020, Slovenske strategije pametne specializacije ter usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru danih zaseženosti trga dela.

Vlogo in pomen Kariernega centra Nove univerze kot notranjega oddelka Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze ureja Pravilnik o delovanju Kariernega centra Nove univerze (tu linkaš na dikument). Pravilnik opredeljuje organiziranost Kariernega centra NU in članic, pravice in obveznosti, financiranje dejavnosti, splošne naloge ter letni načrt delovanja.

Karierni center Nove Univerze predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci. Ustanovljen je bil z namenom svetovanja študentom oz. diplomantom pri njihovem kariernem razvoju ter nudenju podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah. Svoje aktivnosti skrbno planira in načrtuje skladno z usmeritvami Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Strategije Evropa 2020, Slovenske strategije pametne specializacije ter usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru danih zaseženosti trga dela.

Vlogo in pomen Kariernega centra Nove univerze kot notranjega oddelka Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze ureja Pravilnik o delovanju Kariernega centra Nove univerze. Pravilnik opredeljuje organiziranost Kariernega centra NU in članic, pravice in obveznosti, financiranje dejavnosti, splošne naloge ter letni načrt delovanja.

Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze
Nataša Kolavčič, Vodja Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze
Kontakt: karierni.center@nova-uni.si
Telefon: 05 338 44 06

Karierni center Evropske pravne fakultete Nove univerze
Nataša Kolavčič, karierni svetovalec
Kontakt: karierni.center@epf.nova-uni.si
Telefon: 05 934 47 64

Karierni center Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze
Zdenka Volarič, karierni svetovalec
Kontakt: zdenka.volaric@epf.nova.uni.si
Telefon: 04/260 18 59

Karierni center Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze
Nataša Kolavčič, karierni svetovalec
Kontakt: karierni.center@nova-uni.si
Telefon: 05 934 47 64