Karierni center

KARIERNI CENTER

O nas

Karierni center Nove Univerze predstavlja stično točko med študenti, diplomanti, fakulteto ter potencialnimi delodajalci. Ustanovljen je bil z namenom svetovanja študentom oz. diplomantom pri njihovem kariernem razvoju ter nudenju podpore pri študijskih in praktičnih usmeritvah. Svoje aktivnosti skrbno planira in načrtuje skladno z usmeritvami Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Strategije Evropa 2020, Slovenske strategije pametne specializacije ter usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v okviru danih zaseženosti trga dela.

Koordinatorka kariernega centra Evropske pravne fakultete
Nataša Kolavčič, univ. dipl. upr. org., dipl. prav. (un)
Kontakt: karierni.center@nova-uni.si
Telefon: 05 338 44 06