Izšla je knjiga prof. dr. Marka Novaka Uvod v teorijo prava.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v okviru naše založbe izšla knjiga prof. dr. Marka Novaka Uvod v teorijo prava. Naročite jo lahko v spletni knjigarni ali na knjiznica@nova-uni.si.

Iz recenzije dr. Roka Svetliča: »Pričujoče delo avtorja prof. dr. Marka Novaka, rednega profesorja habilitiranega za filozofijo, teorijo prava in ustavno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, prinaša uvodna razmišljanja o pravu, državi in pravnemu sistemu. Sicer pri tem sledi tradiciji pravne teorije na Slovenskem (najpomembnejšim predhodnikom v sodobnem času, kot so Kušej, Perenič in Pavčnik), ki se je deloma navdihovala tudi v bivši jugoslovanski pravni teoriji (npr. Lukić, Visković), slednja pa seveda v vplivni kelsijanski tradiciji pravne teorije, ki je tako značilna za srednjeevropski prostor. Tej so pripadali nekateri najstarejši slovenski pravni akademiki (npr. Pitamic). Temu dodaja izsledke tudi nekaterih drugih avtorjev, ki so v sodobnejšem času vplivali na področje, kjer Novak znanstveno deluje (npr. Dworkin, Alexy, MacCormick, Guastini).

Novak, podobno kot nekateri že pred njim (npr. Pavčnik v delu Teorija prava), prekinja z nekoliko že arhaičnim nazivom področja »pravoznanstvo« in uvaja besedno zvezo »teorija prava«. V glavnem delu znanstvene monografije gre tako za teorijo (gr. theoria gledanje, opazovanje) kot refleksijo, ki ugotavlja bistvene značilnosti ter zakonitosti in predstavlja temeljne pojme, ki so značilni za moderen pravni sistem. V ta sklop spada večina besedila s poglavji, kot so pravna norma, pravni viri, pravno razmerje, pravni akti, uporabljanje prava, tudi razlaga pravnih aktov in pravne praznine. Za razliko od sorodnih del v Sloveniji in širše Novak dodaja tudi poglavje Ustvarjanje splošnih pravnih aktov, saj sodobnega pravnega sistema ni moč razumeti brez te vsebine. V tem najpomembnejšem delu bi lahko rekli, da gre za teorijo pozitivnega prava, saj izhaja iz (delujočega) pravnega sistema (najpogosteje slovenskega), ki je veljaven. Ta sistem pa je del evropske kontinentalne tradicije (natančneje srednjeevropske pravne skupine), ki pa se dandanes ne razlikuje bistveno niti od sodobnih sistemov common law.«