Izbirnost

Izbirnost predmetov med članicami Nove univerze

Izbirnost predmetov med članicami Nove univerze

Nova univerza svojim študentom ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov z različnih področij. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Nove univerze omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah Nove univerze, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljenih študijskih obveznosti.

Poleg možnosti, ki jih ponuja mednarodna mobilnost, je tako študentom članice Nove univerze omogočeno tudi izbiranje predmetov drugih članic Nove univerze, v obsegu, ki ga omogoča študijski program, v katerega so vpisani. Študent, vpisan v študijski program, ki ga izvaja članica Nove univerze, lahko v posameznem študijskem letu namesto enega ali več izbirnih predmetov študijskega programa, izbere in nato opravlja obveznosti največ dveh izbirnih predmetov na drugi članici Nove univerze.

Za splošne informacije o izbirnosti se lahko obrnete na članico univerze, na katero ste vpisani, kjer vam bodo podrobno predstavili vse možnosti, ki jih glede izbirnih predmetov nudijo študijski programi, v katere ste vpisani, ter možnosti, ki jih ponuja izbirnost.

RAZPIS ZA IZBIRNOST V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Kdaj in kje izvem o izbirnih predmetih, ki jih ponujajo druge članice Nove univerze?

Tajništvo univerze do 1. julija pripravi razpis za izbirnost (ki vsebuje podatke o: pogojih za vključitev, ponudbi izbirnih predmetov (seznam ponujenih izbirnih predmetov), rokih, postopkih od prijave do izbora, koordinatorjih za izbirnost itd.) za prihodnje študijsko leto, skupaj s predstavitvijo predmetov, ki so jih članice ponudile v izbirnost (npr. učne načrte). Razpis za izbirnost se objavi na spletnih straneh univerze in članic.

Kako se lahko prijavim?

Prijaviš se tako, da do 30. septembra oziroma do prvega vpisa na članico (karkoli od tega pride prej) izpolniš prijavni obrazec za izbirnost in ga oddaš koordinatorju za izbirnost na matični članici (to je fakulteta, na katero si vpisan). Če želiš izbrati izbirne predmete na različnih članicah gostiteljicah, izpolniš za vsako članico gostiteljico samostojni prijavni obrazec. V prijavnem obrazcu za posamezno članico gostiteljico navedeš vse predmete, ki si jih izbral na tej članici.

Koliko predmetov lahko izberem?

Izbereš lahko največ dva izbirna predmeta na drugi članici NU.

Kako je s priznavanjem opravljenih obveznosti?

Študijske obveznosti opravljene v okviru izbirnosti, so študentu priznane na matični članici. Po uspešno opravljeni študijski obveznosti referat gostujoče članice (tj. članice, na kateri opravljaš obveznost v okviru izbirnosti), izda potrdilo o uspešno opravljeni študijski obveznosti, ki ga pošlje referatu za študente matične članice in študentu. Referat za študente matične članice opravljeno obveznost zavede v evidenco opravljenih obveznosti v elektronski indeks študenta (VIS).