Izbirnost predmetov med članicami Nove univerze

Drage študentke, dragi študentje Nove univerze!

Nova univerza svojim študentom ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov z različnih področij. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Nove univerze od študijskega leta 2021/2022 dalje omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah Nove univerze, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljenih študijskih obveznosti.

V študijskem letu 2021/2022 je izbirnost predmetov omogočena študentom na magistrskih študijskih programih članic Nove univerze. Več informacij najdete pod zavihkom izbirnost (https://www.nova-uni.si/izbirnost/), kjer je objavljen razpis za izbirnost v študijskem letu 2021/2022, prijavi obrazec za študenta in seznam ponujenih izbirnih predmetov v študijskem letu 2021/2022.

Za več informacij kontaktirajte koordinatorje za izbirnost na vaši fakulteti!

Nova univerza