VISOKA ŠOLA ZA GRADBENO INŽENIRSTVO KRANJ – VŠGI

 

Sedež: Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj

Telefon: 04 236 11 20

Mobilni telefon: 041 322 499 

E-pošta: is.igsv@ofni

Spletna stran: https://vsgi.si/

 

Študijski programi:

1. STOPNJA

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM GRADBENIŠTVO

 

Visokošolski strokovni študijski program Gradbeništvo traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

Diplomanti po končanem študiju pridobijo 7. stopnjo izobrazbe po SOK in naziv diplomirani inženir gradbeništva (VS) / diplomirana inženirka gradbeništva (VS).

Program je namenjen tako študentom, ki se prvič vpisujejo v visokošolske zavode, kot tudi zaposlenim študentom, zato so predavanja in izpiti dvakrat tedensko v popoldanskem času. Zastavljen je tako, da je diplomantom višje strokovne šole omogočen neposredni prehod v 2. letnik. Prehodi in priznavanje izpitov potekajo po evropskem prenosnem sistemu. Več si lahko preberete tudi v sprejetem Pravilniku o merilih za prehode.

V 3. letniku je možna izbira med dvema moduloma: Gradbene konstrukcije ali Infrastruktura z ekologijo.