Imenovanje nove dekanje Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze

Z veseljem sporočamo, da je z 17.1.2020 funkcijo nove dekanje Fakultete za slovenske in mednarodne študije, članice Nove univerze prevzela prof. dr. Polona Tratnik.

Prof. dr. Polona Tratnik je doktorica filozofije in teorije vizualne kulture (UP FHŠ, 2007), magistra umetnosti (UL ALU, 2001), akademska slikarka (UL ALU, 1999), gimnazijska maturantka (Gimnazija Bežigrad, 1995). Je izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka. Med leti 2012–13 je bila predstojnica Oddelka za kulturne študije, med 2008–13 je bila docentka za filozofijo kulture na Fakulteti za humanistične študije in znanstvena sodelavka na Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. V letu 2012 je bila Fulbrightova raziskovalka, pa tudi gostujoča profesorica na University of California Santa Cruz. Gostujoča profesorica je bila tudi na: Normal University Beijing, University of Art and Design Helsinki Taik, Universidad Nacional Autónoma de México; predavala je na: University for Science and Technology of China, University of Greenwich, University of California Santa Barbara, Marquette University, Kunsthochschüle für Medien Köln, Universidad de Guanajuato, Capital Normal University Beijing, China Youth University for Political Sciences idr. Je predsednica Slovenskega društva za estetiko in direktorica zavoda Horizonti. Za svoje delo je prejela več nagrad in priznanj.

Novi dekanji v imenu kolektiva Nove univerze iskreno čestitamo!