Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec – usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja

Spoštovani,

obveščamo vas, da smo na Novi univerzi in njenih članicah prejeli pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki zajema področje usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja. Na Novi univerzi si poleg jasno zastavljenih ciljev, poslanstva, strateške usmeritve in vrednot prizadevamo za kakovosten in odgovoren odnos do sodelavcev, kar dokazuje pridobljen certifikat. Na Novi univerzi in članicah si prizadevamo za vzpostavitev in vzdrževanje delovnega okolja, ki temelji na dostojanstvu in spoštovanju vseh zaposlenih. Zaposlenim izkazujemo občutek, da je njihovo delo še kako pomembno, dajemo možnost razvoja želenih potencialov, spodbujamo težnjo po ravnovesju zasebnega in poklicnega življenja, prepoznamo in cenimo prispevek zaposlenih ob končnem rezultatu ter, najpomembneje, svojim zaposlenim omogočamo dobro počutje na delovnem mestu in zagotavljamo dodatne ugodnosti.

Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec izpostavlja pomen trajnostnega razvoja, ki je pomembna sestavina za poslovno odličnost.

Ob tej priložnosti se vsem zaposlenim na Novi univerzi in članicah zahvaljujemo, da skupaj prispevamo k poslovni odličnosti ter z medsebojnim zaupanjem in sodelovanjem uspešno premagujemo vse ovire in sledimo dobrim zgledom poslovanja.

Sklep o pridobljenem certifikatu najdete tukaj.

Iskrena hvala vsem, akademskemu zboru, strokovnim sodelavcem in sodelavkam!

Lep pozdrav,

PR Nova univerza