Brezplačne svetovalne ure za študente s posebnimi potrebami

Spoštovani!

Obveščamo vas, da bomo izvajalci projekta PREHOD MLADIH z novembrom 2020 začeli z nudenjem brezplačnih svetovalnih ur za študente s posebnimi potrebami. Svetovalne ure bodo potekale online, in sicer enkrat na 14 dni.  

Vabljeni so vsi študenti, ki se pri študiju srečujejo s težavami, povezanimi z njihovimi posebnimi potrebami, ki jih skrbi prilagajanje študijskega procesa, iskanje študijske prakse ali pa imajo vprašanja vezana na trg dela in na nadaljnjo poklicno pot. Strokovno pomoč jim bodo nudili usposobljeni strokovni delavci.

Pri našem strokovnem delu ugotavljamo, da se s podobnimi težavami srečuje veliko mladih s posebnimi potrebami, v trenutnih razmerah pa je tovrstna pomoč mladim s posebnimi potrebami še posebej pomembna.

V priponki vam pošiljamo obvestilo s prijavnico na brezplačne svetovalne ure in vas lepo prosimo, če lahko le to posredujete svojim članicam ter študentom.

Prav tako vas vljudno prosimo, če lahko obvestilo o brezplačnih svetovalnih urah objavite tudi na svoji spletni strani ali pa na družbenem omrežju, ki ga uporabljate.

Projekt PREHOD MLADIH je sicer projekt, znotraj katerega strokovni delavci pomagamo mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela. Z nami sodeluje že veliko število vzgojno izobraževalnih ustanov s področja cele Slovenije, tudi številne fakultete. Več o projektu lahko prebereta na naši spletni stani in v priloženem letaku.

Na voljo smo vam tudi za dodatna vprašanja.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vašo pomoč pri lažjem prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela!

Lep pozdrav,

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji