Poročila

NOVA UNIVERZA

Poročila

Poročila članic Nove univerze:  

Akcijski načrti Nove univerze:  

Samoevalvacijska poročila Nove univerze:  

Samoevalvacijsko poročilo Nove univerze 2019/2020
Samoevalvacijsko poročilo Nove univerze 2018/2019
Samoevalvacijsko poročilo Nove univerze 2017/2018
Samoevalvacijsko poročilo o izvajanju študijske prakse na Novi univerzi
Samoevalvacijsko poročilo Nove univerze 2016/2017
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Nove univerze 2017
Samoevalvacijsko poročilo Univerzitetne knjižnice Nove univerze 2018

Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost NU:

Merila za razporejanje sredstev 2022

Merila za razporejanje sredstev 2021

Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost pridobljenih iz naslova koncesije za izvajanje javne službe 2020 (dopolnitev)

Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost pridobljenih iz naslova koncesije za izvajanje javne službe 2020

Letni program dela

Letni program dela za leto 2022

Letni program dela za leto 2021

Letni program dela za leto 2020

Letna poročila

Letno poročilo za 2021

Letno poročilo za 2020