Notranje organizacijske enote

NOVA UNIVERZA

Notranje organizacijske enote

Notranje organizacijske službe univerze:

  • Visokošolska prijavno-informacijska služba NU,
  • Karierni center,
  • Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje (mednarodna pisarna, Erasmus+),
  • Univerzitetna služba za kadrovske (delovno pravo, habilitacije) in pravne zadeve
  • Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje,
  • Univerzitetna služba za evropske projekte (projektna pisarna),
  • Univerzitetna knjižnica
  • Univerzitetna založba
  • E-univerza
  • Center za znanost in razvoj (CMŠ – Center za mednarodne študije, Inštitut za srednjeevropske, habsburške in avstrijske študije, vzpostavitev raziskovalne skupine NU)