Organiziranost

NOVA UNIVERZA

Organiziranost

Rektor

Rektor Nove univerze je red. prof. dr. Matej Avbelj

Rektor je akademski in strokovni vodja univerze. Vodi, predstavlja in zastopa univerzo pri opravljanju njenih strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih visokošolskih dejavnosti. Več.

Senat

Senat univerze je najvišji strokovni organ univerze. Senat univerze ima najmanj 21 članov izmed visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, ki so zaposleni na univerzi ali njenih članicah. Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi drugi visokošolski učitelji. Več.

Upravni odbor

Odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje. Več.

Študentski svet

Študentski svet univerze sestavljajo predsedniki študentskih svetov članic univerze. Več.

Akademski zbor

Akademski zbor Nove univerze sestavljajo člani akademskih zborov posameznih članic.

Notranje organizacijske enote

Notranje organizacijske enote. Več.