Mednarodna sodelovanja

NOVA UNIVERZA

Mednarodna sodelovanja

Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je univerza vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.  

Erasmus+

Erasmus+ program Nove univerze se izvaja na ravni članic, ki so obstoječe nosilke ECHE listine.  Nova univerza je ECHE listino prijavila v letu 2018.

Erasmus univerzitetna listina (ECHE) predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja.

Listino upravičeni instituciji, ki je akreditirana s strani matične države za izvajanje programov terciarnega izobraževanja (splošnega in/ali poklicnega), podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih. Te principe in zahteve morajo spoštovati in izpolnjevati vse institucije, ki jim je listina dodeljena in sodelujejo v Erasmus aktivnostih (so pridobile sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu ali so bile uspešne pri prijavi projekta).

Nova univerza

Erasmus policy statement

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

PIC koda: 950105010

Erasmus ID koda: SI NOVA-GO04

Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

Erasmus univerzitetna listina:Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

PIC koda: 947971204

Erasmus ID koda: SI KRANJ03

Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

Erasmus univerzitetna listina: Erasmus charter for higher education 2014-2020