Mednarodna sodelovanja

NOVA UNIVERZA

Mednarodna sodelovanja

Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je univerza vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.  

Erasmus+

Erasmus+ program Nove univerze se izvaja na ravni članic, ki so obstoječe nosilke ECHE listine.  Nova univerza je ECHE listino prijavila v letu 2018.

Erasmus univerzitetna listina (ECHE) predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja.

Listino upravičeni instituciji, ki je akreditirana s strani matične države za izvajanje programov terciarnega izobraževanja (splošnega in/ali poklicnega), podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih. Te principe in zahteve morajo spoštovati in izpolnjevati vse institucije, ki jim je listina dodeljena in sodelujejo v Erasmus aktivnostih (so pridobile sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu ali so bile uspešne pri prijavi projekta).

Mednarodna pisarna Nove univerze

Vodja mednarodne pisarne Nove univerze

Nataša Kolavčič, Erasmus koordinator

Naslov: Nova univerza, Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica

Telefon: +386 5 338 44 99,  +386 5 338 44 06

Kontakt: international@nova-uni.si

Nova univerza

Erasmus policy statement

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

PIC koda: 950105010

Erasmus ID koda: SI NOVA-GO04

Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

Erasmus univerzitetna listina:Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

PIC koda: 947971204

Erasmus ID koda: SI KRANJ03

Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

Erasmus univerzitetna listina: Erasmus charter for higher education 2014-2020