Mednarodna sodelovanja

NOVA UNIVERZA

Mednarodna sodelovanja

Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je univerza vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.  

Erasmus+

Erasmus+ program Nove univerze se trenutno izvaja na ravni članic, ki so obstoječe nosilke Erasmus univerzitetnih listin (ECHE) 2014 – 2020.  Nova univerza je konec leta 2020 uspešno pridobila novo Erasmus univerzitetno listino (ECHE 2021-2027), ki bo veljala tudi za vse njene članice v sklopu novega programskega obdobja Erasmus+ 2021 – 2027.

Erasmus univerzitetna listina (ECHE) predstavlja splošni okvir oz. predpogoj evropskega sodelovanja znotraj Erasmus aktivnosti na področju terciarnega izobraževanja.

Listino upravičeni instituciji, ki je akreditirana s strani matične države za izvajanje programov terciarnega izobraževanja (splošnega in/ali poklicnega), podeli Evropska komisija in postavlja osnovne principe in minimalne zahteve za sodelovanje v Erasmus aktivnostih. Te principe in zahteve morajo spoštovati in izpolnjevati vse institucije, ki jim je listina dodeljena in sodelujejo v Erasmus aktivnostih (so pridobile sredstva za individualno mobilnost na nacionalnem razpisu ali so bile uspešne pri prijavi projekta).

Koordinacijo Erasmus+ programa izvaja Mednarodna pisarna Nove univerze, ki deluje v sklopu Centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze. Na fakultetah članicah pri izvajanju programa sodelujejo Erasmus+ koordinatorji.

Center za karierni razvoj in mednarodno mobilnost Nove univerze

Vodja mednarodne pisarne:

Nataša Kolavčič, Vodja centra za karierni razvoj in mednarodno mobilnost
Naslov: Nova univerza, Delpinova ulica 18/b, 5000 Nova Gorica
Telefon: +386 5 338 44 99,  +386 5 338 44 06
Kontakt: international@nova-uni.si

Nova univerza

PIC koda: 906996270 
OID koda: E10256013               
Erasmus ID koda: SI NOVA-GO07
Erasmus univerzitetna listina: Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

PIC koda: 950105010
Erasmus ID koda: SI NOVA-GO04
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement
Erasmus univerzitetna listina: Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

PIC koda: 947971204
Erasmus ID koda: SI KRANJ03
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement
Erasmus univerzitetna listina: Erasmus charter for higher education 2014-2020

Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije

PIC koda: 900478646
Erasmus ID koda: SI LJUBLJA43
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus Policy Statement
Erasmus univerzitetna listina: Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2014-20
Izjava o politiki Erasmus: Erasmus policy statement
Erasmus univerzitetna listina: Erasmus charter for higher education 2014-2020

Vse postopke izvajanja mednarodne mobilnosti študentov in osebja Nove univerze in njenih članic na univerzah in podjetjih v tujini ter tujih študentov in osebja na NU v okviru programa Evropske komisije Erasmus+ ureja Pravilnik Nove univerze in njenih članic o mobilnosti Erasmus+.

Pravilnik Nove univerze in njenih članic o mobilnosti Erasmus+
Pravilnik o delovanju Kariernega centra Nove univerze

ERASMUS+ RAZPISI

Razpis za mobilnosti študentov z namenom ŠTUDIJA za študijsko leto 2021/2022 in 2022/2023

Obrazec »Prijava na razpis za mobilnosti študentov za študij v okviru programa Erasmus+«

Razpis za mobilnosti študentov za namene PRAKSE za študijsko leto 2021/2022 in 2022/2023

Obrazec »Prijava na razpis za mobilnosti študentov za prakso v okviru programa Erasmus+«

REZULTATI IZBORA: Sklep o izboru študentov – razpis 2021/2022_2022/23