Akti

NOVA UNIVERZA

Pravni akti

Pravne in druge akte Nove univerze sprejema Upravni odbor univerze skladno s statutom.

Statut Nove univerze – 13. 07. 2021
Protokol izpitnega reda na Nove univerze in članicah
Poslovnik študentskega sveta Nove univerze
Poslovnik kakovosti Nove univerze
Poslovnik kakovosti Nove univerze: Priloga 1
Poslovnik kakovosti Nove univerze: Priloga 2
Pravilnik o knjižničnem redu Univerzitetne knjižnice Nove univerze
Etični kodeks za raziskovalce Nove univerze
Etični kodeks Nove univerze
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Nove univerze
Tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog (veljavna od 1. 10. 2021)
Pravilnik o izdelavi zaključnih del v tujem jeziku na Novi univerzi
Pravilnik o izvajanju študijske prakse Nove Univerze
Obrazec 1 – Prijava študijske prakse
Obrazec 2 – Evidenčni list
Obrazec 3 – Potrdilo o opravljeni praksi
Obrazec 4 – Vprašalnik za študente o kakovosti prakse
Obrazec 5 – Vprašalnik za mentorje na fakulteti o kakovosti prakse
Obrazec 6 – Vprašalnik za mentorje v delovnem okolju o kakovosti prakse
Technical instructions for the preparation
Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Nove univerze
Pravilnik o sistemu tutorstva
Pravilnik o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova
Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva študentov in zaposlenih na Novi univerzi in njenih članicah
Pravilnik Nove univerze in njenih članic o mobilnosti Erasmus+
Pravilnik o delovanju Kariernega centra Nove univerze
Pravilnik o prisotnosti in točnosti študentov
Student attendance and punctuality policy
Pravilnik o priznanjih Nove univerze